Kari Rautelin  
Takkatiimi Oy  
Majakkakuja 5   
01100 ITÄSALMI  
Puh. 0400-468 753  
   

myynti@takkatiimi.fi
www.takkatiimi.fi