Harri Ketomäki
Aittarivi 31 G 33
01660 VANTAA
Puh. 050-5213552