Tulisijan hankinta entistä varmemmaksi

Aikaisemmin kylän uunit muurasi paikkakunnalla asuva muurari joka oli yleensä oppinut taitonsa isältään.
Jos uunit toimivat ja kestivät, riitti muurarilla töitä. Tämä takasi laadunvalvonnan.

Tulisija-alalla on tapahtunut valtakunnallistuminen ja jopa kansainvälistyminen. Materiaalit tulevat aiempaa kauempaa samoin kuin muurarikin.

Kansainväliset normit määrittelevät puun polton päästötason. Tämä on asettanut aiemmat toimintatavat, tulisijan suunnittelun ja materiaalit uuden tilanteen eteen.
Tulisijojen ja komponenttien suunnittelijat, valmistajat sekä paikalla muurattavien tulisijojen tekijät joutuvat hankkimaan tiedot näistä määräyksistä ja kehittämään tuotteensa ja ammattitaitonsa määräyksiä vastaaviksi.
Normien ja tutkimusten seuraaminen ja oma tuotekehitys vaatii tulisijavalmistuksen piirissä toimivilta jatkuvaa panostamista kehittämiseen.
Valveutuneet alan yritykset, tulisijojen valmistat, tulisijakomponenttien valmistajat ja muurausalan yrittäjät ovat perustaneet Suomalaiset Tulisijat – Finnish Fireplaces Ry:n yhteiseksi seuranta-, tutkimuskoordinointi- ja tiedotusjärjestelmäksi.


Onni Niemi, uunimestari, jaoksen pitkäaikainen jäsen

Samalla kun yhdistys toimii keskitetysti alan yritysten hyväksi, toimenpiteitä suunnataan myös kuluttajia välittömästi palveleviin toimintoihin.
Ensisijaisia toimenpiteitä on tulisijapalvelun järjestäminen siten, että asiakas löytää oikean tulisijaratkaisun ja saa oikean yhteyden hankinta- ja asennusyritykseen.

Järjestelyyn liittyy myös muuraustyösuorituksen laadun varmistava lisensiointimenettely.UUNIMESTARI –hyväksyntä myönnetään luotettavaksi ja taitavaksi todetuille henkilöille ja asennusyrityksille, joiden päivitetty luettelo on näiden kotisivujen yhteydessä.